משטחים מרחפים מקוריאן

גם כאשר קוריאן הוא דק ואלגנטי, הוא חומר קונסטרוקטיבי היודע לשאת את עצמו, אז אין צורך להתפשר בעיצוב, כאשר מדברים על משטחים מרחפים

Comments are closed.