עמדת קוריאן

עמדת קוריאן בצורת גל בחלל תצוגה של "ניגא"

Comments are closed.